Klacht-bemiddeling


In veel gevallen is het niet zo zeer de vraag, hoe tot een oplossing gekomen kan worden, maar meer hoe een van de partijen overtuigd kan raken van de redelijkheid van de geboden oplossing.

In sommige gevallen zijn de partijen door een te lange en moeizame servicegeschiedenis te zeer uit elkaar geraakt, dat een derde onafhankelijke partij nodig is om partijen weer bij elkaar te brengen.

Meubelklachten.com kan worden ingeschakeld indien er sprake is van een ernstig verstoorde relatie tussen partijen, waarbij het echter nog steeds van belang is dat er een passende oplossing gevonden wordt voor de problematiek.