Bedrijf


U heeft een klacht op een meubel , een klacht op een bed of matras, een klacht op een keuken of een klacht op woningtextiel of woningstoffering en u bent met de wederpartij helaas niet tot een oplossing van de klacht gekomen ? Het beoordelen van klachten en het bieden van ondersteuning bij het vinden van een oplossing voor een geschil is onze specialisatie. 

Wij behandelen zeer uiteenlopende klachten en problemen. Denk bijvoorbeeld aan klachten met betrekking tot een vroegtijdige slijtage van materialen door onbekende oorzaken, stoffeerfouten in zitmeubelen, klachten op lakken, comfortverlies van schuimmaterialen in zitmeubelen of bedden, problemen met betrekking tot de levering of het gebruik van een keuken, etc..

In hoeverre voldoet een product nu al dan niet aan de reële normen en eisen die een consument eraan mag stellen. Wij hebben er ons vak van gemaakt om partijen te ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag wie nu verantwoordelijk geacht dient te worden voor het ontstaan van de klacht. En is de klacht nu werkelijk een klacht of een normaal gebruiksverschijnsel ?

Bent u vastgelopen in de afhandeling van een klacht en kunt u hulp gebruiken om de impasse te doorbreken  en na te gaan op welke wijze alsnog gekomen kan worden tot een oplossing, dan zijn wij de aangewezen partij om u van onafhankelijk advies te dienen.

meubelklachten.com is een onderdeel van Van Beek expertise.