Diensten


 

Via onze website kunt u eenvoudig opdracht geven om meubelklachten.com een klacht of een probleem te laten beoordelen. De volgende diensten worden aangeboden;

Beoordeling ter plaatse

Nadat u meubelklachten.com een opdracht heeft verstrekt, maken wij een afspraak met opdrachtgever en eventueel de wederpartij om de klacht ter plaatse te beoordelen.

Na beoordeling waarin wij ons over het algemeen niet zullen uitspreken over onze bevindingen, verwerken wij onze bevindingen in een uitgebreid expertiserapport. De rapportage stelt u in staat om de aard van de reclamatie helder te krijgen. Naast onze visie op de klacht, de toedracht en de verantwoordelijkheid, wordt ook een oplossingsrichting bepaald.

Bemiddeling

Meubelklachten.com kan optreden als bemiddelaar optreden en met partijen in gesprek gaan teneinde gezamenlijk alsnog tot een aanvaardbare te komen. Met een bemiddeling kan in veel gevallen een langdurige en kostbare klachtafhandeling worden voorkomen.

Na het verkrijgen van inzicht met betrekking tot de schuldvraag zijn partijen vaak beter bereid een compromis te bereiken. Wij kunnen in die gevallen bemiddelen en de eventuele overeengekomen afspraken schriftelijk vastleggen en laten ondertekenen door partijen.

Partijen kunnen de klacht na nakoming van de in de overeenkomst vastgelegde afspraken als afgehandeld beschouwen.

Klacht eerder afgewezen ?

Een klacht is bij een eerdere beoordeling door de wederpartij afgewezen en u kunt zich hier niet in vinden. Wij kunnen een contra-expertise uitvoeren en nagaan of er sprake is van een juist standpunt. Mochten wij van mening verschillen met het eerder ingenomen standpunt, zullen wij ook hier een uitgebreid expertiserapport verstrekken met een duidelijke uiteenzetting en onderbouwing van ons standpunt.